गरौं योग, रहौं निरोग, मन र शरीरलाई शुद्ध गरौं

Dec 12, 2021

राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह ,एनएफपीजे नेपालद्धारा बौद्ध गुरु रानाग टुल्कु रिन्छेन रिम्पोछेद्धारा सिकाइने योग अभ्यासमा उपस्थित फोटोपत्रकारहरु